Serwis z kompleksowymi informacjami o postępach farmacji

Zarys budowy i topografii ciała


Ciało ludzkie składa się z narządów stanowiących zbiór tkanek ułożonych według określonego planu i przystosowanych do wykonywania określonych czynności. Narządy zmysłów np. są przystosowane do odbierania pobudzeń, a gruczoły dokrewne do wydzielania hormonów. Narządy ciała grupują się w układy narządów, które zapewniają wykonywanie skomplikowanych funkcji fizjologicznych, jak np. czynności regulacyjne, trawienne lub oddechowe. W organizmie wyróżniamy następujące układy narządów: kostny, mięśniowy, trawienny, oddechowy, moczowo-płciowy oraz krążenia i nerwowy. Ciało ludzkie dzielimy na części będące wycinkami organizmu jako całości. W tym podziale wyróżniamy głowę, szyję, tułów i kończyny. Każda z tych części dzieli się na mniejsze. Tułów dzielimy na klatkę piersiową, brzuch i miednicę mniejszą, a sama klatka dzieli się na część przednią, czyli pierś, i część tylną, nazywaną grzbietem. Jama klatki piersiowej, czyli jej wnętrze, dzieli się na kilka przestrzeni zawierających różne narządy.

W odróżnieniu od trójwymiarowego pojęcia części ciała znamy dwuwymiarowe pojęcie okolicy ciała, które określa wycinek powierzchni ciała. Podział powierzchni ciała na główne okolice pokrywa się w zasadzie z podziałem ciała na części. Wyróżniamy więc okolice głowy, szyi, tułowia i kończyn. Każdą z tych okolic dzielimy na mniejsze. Okolicę głowy dzielimy na: ciemieniową, czołową, potyliczną, skroniową, nosową, ustną, podbródkową, oczodołową, podoczodołową, policzkową oraz okolicę przyuszno-żwaczową. Duże praktycznie znaczenie, jakie wynika z określenia okolic ciała, polega na możliwości ustalenia topografii powierzchni ciała oraz położenia narządów zewnętrznych i wewnętrznych. Szczegółowy podział całego ciała na różnorakie okolice przedstawiono na poniższych obrazkach

czlowiek 1 czlowiek 2

twarz człowieka Postawa ciała, czyli sposób trzymania ciała w pozycji stojącej, jest pojęciem ściśle związanym z sylwetką ciała. Postawa ciała przejściowo ulega zmianom w ciągu dnia pod wpływem bodźców fizycznych i psychicznych. Zmienia się ona również w ciągu życia w wyniku takich czynników, jak zmiany proporcji poszczególnych części ciała, pozostające w ścisłej łączności z procesami wzrastania i z przyrostem wagi ciała. Postawa ciała zależy więc od wieku, wzrostu, wagi ciała oraz od płci. Wpływają na nią również cechy konstytucjonalne i środowisko. Wadliwa postawa ciała związana jest z okresową lub trwałą niewydolnością układu mięśniowego, kostno-stawowego i więzadłowego kręgosłupa lub z innymi schorzeniami zmieniającymi statykę kręgosłupa.